Высшие учебные заведения Винницы

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Нині педуніверситет є багатопрофільним вищим навчальним закладом. Тут функціонує інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, а також сім факультів: природничо-географічний факультет, факультет філології і журналістики, факультет дошкільної початкової освіти та мистецтв, факультет історії, етнології і права, факультет іноземних мов, факультет математики, фізики і технологій, а також факультет фізичного виховання і спорту.

Винницкий институт университета «Украина»

Винницкий институт университета «Украина»

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
Навчально-науковий комплекс Університету «Україна» у м. Вінниця є одним із підрозділів вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Заснований наприкінці ХХ століття Університет «Україна» впродовж майже 16 років плекає вітчизняну еліту, розвиває і примножує багаті наукові та освітянські традиції, посідаючи гідне місце серед найавторитетніших вищих навчальних закладів нашої держави.

Винницкий национальный аграрный университет

Винницкий национальный аграрный университет

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Сьогодні Вінницький національний аграрний університет є одним з найпрестижнішим на Вінниччині багатопрофільним вищим навчальним закладом I-IV рівнів акредитації, освіту в якому здобувають близько 14 тисяч студентів. Його потужні науково-педагогічні школи дають можливість готувати фахівців за всіма можливими спеціальностями, яких потребує аграрний сектор економіки. Заклад здійснює підготовку фахівців відповідних професійних напрямів і спеціальностей за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст з 18 напрямів, 9 галузей; бакалавр з 16 напрямів, 10 галузей; спеціаліст з 10 спеціальностей, 6 напрямів; магістр з 14 спеціальностей, 7 галузей.

Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Вінницький національний медичний університет засновано в 1921 р. В 1960 р. навчальному закладу присвоєно ім'я М.І.Пирогова, в 1984 р. нагороджено орденом „Знак пошани”. З 1994 року Вінницький медінститут атестований і акредитований за IV рівнем акредитації, йому надано статус Університету. Національний статус університету набув у 2002 році, в цьому ж році нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів України і Верховної ради України.

Винницкий национальный технический университет

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
ВНТУ єдиний в Україні та на терені СНД вищий навчальний заклад, в якому ще з 1991 року навчальний рік побудований по триместровій схемі, в якій 2 триместри є навчальними, за програмою вищої школи, а один триместр - робочим. Особливістю робочих триместрів є те, що під час їх проведення на 1-ому курсі всі студенти отримують робочі професії, які відповідають майбутнім інженерним, а на наступних курсах студенти працюють на робочих місцях на підприємствах, самостійно виконуючи робочі завдання та підвищуючи свою робочу кваліфікацію; керує робочими триместрами кафедра інтеграції навчання з виробництвом, представництва якої є в усіх промислових містах України.

Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету є лідером серед Вінницьких ВНЗ за рейтингом популярності та авторитетності за результатами середнього балу ЗНО серед зарахованих вступників у 2015 році. Свою історію відлічує з 1968 року.

Винницкий учебно-научный институт экономики Тернопольского национального экономического университета
Вінницький навчально-науковий інститут економіки (ВННІЕ) – найбільший віддалений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету. Свою діяльність на теренах Вінниччини інститут розпочав з 1 січня 1995 року під назвою Вінницька філія Тернопільської академії народного господарства. Після низки перейменувань інститут отримав сучасну назву – Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету.

Винницкий финансово-экономический университет

Винницкий финансово-экономический университет

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
Вінницький фінансово-економічний університет заснований 1993 року і за 20 років своєї плідної діяльності здобув авторитет провідного освітнього центру Поділля, що підготував 17258 кадрів освіти і продовжує готувати висококваліфікованих фахівців з менеджменту, обліку і аудиту, фінансів, економічної кібернетики, права для економічного зростання української нації.

Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса

Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Донецький національний університет імені Василя Стуса — це відкрита академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Стусівський університет сьогодні — потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації, один із провідних вищих навчальних закладів України, найкращий виш Вінниці та Вінницької області.

Одесская национальная академия связи им. О.С. Попова Винницкая филия

Одесская национальная академия связи им. О.С. Попова Винницкая филия

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ) –навчальний заклад IV рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. Вінницький ННВЦ є структурним підрозділом ОНАЗ і надає студентам можливість навчатися безпосередньо за місцем роботи та проживання. Ми працюємо 15-ий рік у м. Вінниці.