Высшие учебные заведения Одессы

Компьютерная академия Шаг. Одесса

Компьютерная академия Шаг. Одесса

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
ШАГ – крупнейший авторизованный учебный центр Microsoft, Cisco, Autodesk. Студенты ШАГа бесплатно получают международные сертификаты в процессе обучения.

Международный гуманитарный университет

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
На підставах положень національної програми «Освіта», принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні та вимог чинного законодавства, 20 серпня 2002 року був заснований Міжнародний гуманітарний університет як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності. Час створення університету виявився вдалим, а його місце заснування у вузівсько-розвинутому регіоні є виправданим. Про це свідчить те, що за сім років існування університету сформовано кваліфікований кадровий потенціал обраних напрямів освітньої діяльності, розроблено необхідне навчально-методичне забезпечення, відбудована належна матеріальна база, а також створена відповідна соціальна інфраструктура університету.

Национальный университет "Одесская юридическая академия"

Национальный университет "Одесская юридическая академия"

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» - ведущий специализированный вуз и лидер юридического образования на Юге Украины.

Национальный университет «Одесская морская академия»

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Одеська морська академія давно і добре відома у світовому морському суспільстві. За час існування з 1944 року наш навчальний заклад мав різні найменування: Одеське вище морехідне училище (ОВМУ), Одеське вище інженерне морське училище (ОВІМУ), Одеська державна морська академія (ОДМА), Одеська національна морська академія (ОНМА), Національний університет «Одеська морська академія» (НУ«ОМА»). Протягом всієї історії навчального закладу було забезпечено високий професіоналізм науково-педагогічного персоналу, стандарти освіти і практичної підготовки курсантів, які відповідають міжнародним і національним вимогам. НУ «ОМА» є провідним навчальним, науковим і методичним центром, який визначає стратегію і шляхи розвитку морської освіти в Україні. Основним завданням університету є забезпечення конкурентоспроможності випускників на світовому ринку праці. Завдяки випускникам університету сьогодні Україна входить до п’ятірки лідерів за кількістю офіцерів на суднах світового торгівельного флоту.

Одесcкая национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Одеська консерваторія (нині – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) була створена 8 вересня 1913 року за рішенням Головної Дирекції Російського музичного товариства на базі Одеського музичного училища, заснованого 1897 року, на пожертви голови Дирекції Одеського відділення ІРМТ В. А. Орлова та інших членів відділення. На території Російської імперії Одеська консерваторія стала четвертим вищим навчальним музичним закладом – після Санкт-Петербурзької, Московської та Саратовської консерваторій. Залучення видатних педагогів-музикантів з Італії, Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії, Санкт-Петербурга та Москви забезпечило швидкий розвиток Одеської консерваторії. Її першим ректором став польський композитор, піаніст, диригент і музикознавець Вітольд Йосипович Малішевський, учень М. А. Римського-Корсакова. Завдяки цьому Одеська консерваторія вже з першопочатку стала вищим навчальним музичним закладом європейського рівня.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОГАСА) - центр строительного образования, науки и практики Южной Украины, ведущее высшее учебное заведение строительного профиля, получившее международное признание. Академия объединяет славные традиции прошлого с современными инновационными технологиями.

Одесская национальная академия пищевых технологий

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Одесская национальная академия пищевых технологий находится на новом этапе развития. В академии полностью внедрён ступенчатый принцип высшего образования: от младшего специалиста до бакалавра, специалиста, магистра, кандидата и доктора наук.

Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Сьогодні, як ніколи, зрозуміло, що освіта, особливо в області математики, природничих наук і техніки, необхідна для формування кваліфікованих кадрів, що володіють конкурентоспроможністю в умовах цифрової економіки. Тому найважливішим завданням Академії є досягнення високої якостіосвіти, забезпечення об'єктивного й прозорого контролю знань і компетентності випускників. Наші випускники виявили себе як висококваліфіковані фахівці на відповідальних посадах у галузі зв'язку й інформатизації. І нам є чим пишатися.

Одесский государственный аграрный университет

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Сьогодні Одеський державний аграрний університет - провідний навчально-методичний і науковий центр з підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей аграрного виробництва південно-західного Причорномор'я.

Одесский государственный университет внутренних дел

Одесский государственный университет внутренних дел

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Одеський державний університет внутрішніх справ є вищим навчальним закладом МВС України із специфічними умовами навчання. За час свого існування навчальний заклад пройшов славетний шлях від Одеської губернської школи підготовки молодших та старших міліціонерів, заснованої 27 лютого 1922 року, до Одеського державного університету внутрішніх справ, створеного Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 року № 77, який сьогодні є одним із провідних вищих навчальних закладів у системі МВС.