Высшие учебные заведения Луцка

Академия рекреационных технологий и права

Академия рекреационных технологий и права

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
Академія – сучасний навчальний заклад, відкритий для молоді з різнорівневою освітньою підготовкою, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. В Академії надається підтримка студентам-відмінникам, молодим науковцям, спортсменам, активістам студентського самоврядування, юним талантам, досягнення яких зміцнюють позитивний імідж навчального закладу, а також студентам-сиротам і студентам з особливими потребами. Учасники бойових дій користуються пільгами в оплаті за навчання.

Волынский институт экономики и менеджмента

Волынский институт экономики и менеджмента

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
Волинський інститут економіки та менеджменту є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ – IV рівня акредитації і створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях ліцензованих спеціальностей. Головною метою діяльності інституту є високоякісна підготовка фахівців європейського рівня для роботи в умовах ринку.

Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки

Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Учені університету мають авторитет і визнання серед науковців України, про що свідчить залучення їх до роботи в експертних радах при ДАКу України (фізика, хімія, літературознавство) та у фахових радах при Державній акредитаційній комісії, а також членство в багатьох спеціалізованих радах із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Наукові здобутки викладачів постійно публікуються в університетських часописах: «Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки», «Молодіжний науковий вісник СНУ імені Лесі Українки», «Психологічні перспективи», «Літопис Волині», «Історичні студії», «Волинь філологічна: текст і контекст», «Леся Українка і сучасність», «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», «Типологія та функції мовних одиниць», «Музикознавчі студії Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського», «Природа Західного Полісся та прилеглих територій», «Соціологічні студії», «Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи», «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» та ін.

Інститут дає можливість кожному реалізувати себе. Основне завдання ЛБІ МНТУ - якісна, чітко спрямована підготовка фахівців і працевлаштування. Ми вчимо студентів правильно забезпечити собі і своїй сім'ї фінансову стабільність. Багато уваги приділяємо практичній підготовці фахівців.Луцький біотехнічний інститут забезпечить ґрунтовними та вичерпними знаннями з обраного фаху, які базуються на останніх досягненнях науки і техніки. Практичний досвід та навички, отримані в ЛБІ МНТУ, відкривають шлях до здійснення всіх Ваших мрій.

Луцкий институт развития человека Университета «Украина»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» створений 25січня 2000року та є єдиним на Волині вищим навчальним закладом інтегрованого типу, відкритий для молоді з неоднаковим рівнем підготовки та станом здоров’я, який створює умови для навчання людей з особливими потребами, здобуття ними вищої освіти, тим самим дозволяючи зайняти гідне місце в суспільному житті. В інституті навчаються представники соціальних груп з різним рівнем життя та фінансовими можливостями, формується система навчання людей з особливими потребами в інтегрованому здоровому студентському середовищі.

Луцкий национальный технический университет

Луцкий национальный технический университет

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
З отриманням статусу технічного університету найвищого - четвертого - рівня акредитації для колективу вузу розпочався новий етап діяльності. Він одержав право самостійно визначати зміст освіти і плани прийому абітурієнтів, з урахуванням регіональних потреб відкривати нові спеціальності, створювати в своїй структурі відповідні навчальні заклади, наукові установи різних типів, краще розвивати пошукові та фундаментальні дослідження, ділове, науково-творче співробітництво з відповідними закладами зарубіжних країн, надавати вчені ступені, звання. Все це вимагало нових підходів до організації науково-дослідницького, навчально-виховного процесу, всієї системи підготовки спеціалістів вищої категорії.

Волынский институт имени Вячеслава Липинского Межрегиональной академии управления персоналом
Навчаючись у Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», можна здобути кваліфікацію економіста, менеджера, маркетолога, бухгалтера-аналітика, юриста, спеціаліста банківської справи та фінансів. Існують різні форми навчання – денна, заочна та дистанційна. Створення багаторівневої системи освіти дає можливість продовжити навчання з будь-якою базовою освітою.