Высшие учебные заведения Киева

Академия адвокатуры Украины

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
Побудова в Україні демократичної правової держави, проведення судово-правової реформи, формування нового законодавства, притаманного ринковій економіці, пріоритетність прав і свобод людини і громадянина потребують нових підходів до виховання і навчання сучасного юриста. Система підготовки юридичних кадрів має значні вади, котрі негативно позначаються на професійній підготовці фахівців в галузі права, значна кількість яких не підготовлені повною мірою до виконання фаху в сучасних умовах.

Академия труда, социальных отношений и туризма

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
Академія входить до системи освіти і діє відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Цивільного кодексу України, постанов виробних органів ФПУ, а також постав Кабінету Міністрів України та наказам Міністерства освіти і науки України.

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Військова підготовка студентів у Київському університеті почалася в 1933 році. Перша військова кафедра мала всього 23 викладачі і готувала командирів артилерійських взводів, льотчиків-спостерігачів і медсестер. З 1937 року позавійськову під­готовку в університеті було відмінено, і військова кафедра почала готувати молодших командирів за фахом снайпер, ручний і станковий кулеметник, інструктор ППХО.

Военный институт телекоммуникаций и информатизации

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
В інституті працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких 2 Заслужених діячі науки і техніки України; 1 Заслужений працівник освіти України, 1 Лауреати Державної премії України; 1 Академік галузевої академії; 15 докторів наук; 12 професорів; 61 кандидат наук; 48 доцентів та старших наукових співробітників.

Государственный университет телекоммуникаций

Государственный университет телекоммуникаций

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій є навчальним, науковим та виховним структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, що проводить освітню діяльність, пов'язану з підготовкою фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, спеціаліст, магістр у галузі телекомунікацій, а також наукову та науково-методичну діяльність.

Государственный экономико-технологический университет транспорта

Государственный экономико-технологический университет транспорта

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Сьогодні Державний економіко-технологічний університет транспорту - сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців для залізничного та інших видів транспорту, підприємств та організацій України. Основний зміст, стратегічна мета і соціальна спрямованість діяльності Університету - це підготовка і перепідготовка висококваліфікованих фахівців інноваційного типу і наукових кадрів для транспортної галузі.

Европейский университет

Европейский университет

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
Серед розмаїття вищих навчальних закладів приватної форми власності, народ­жених після здобуття Україною неза­лежності, Європейський універси­тет — один з перших і найбільш відомих. За 25 років своєї діяльності університет здо­був вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл нашої держави.

Институт искусств художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали
Інноваційний підхід до мистецької освіти в МІХМД імені Сальвадора Далі полягає у поєднанні класичної академічної школи художньої майстерності з новітніми креативними формами майстер-класів, творчих майстерень, семінарів, практики та стажування на провідних підприємствах України та зарубіжжя.

Институт компьютерно-информационных технологий

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
ІКІТ - це вищий навчальний заклад, мета якого - підготовка ІТ-фахівців високої кваліфікації, на базі партнерських програм навчання від Microsoft, Cisco, Autodesk.

Киевская государственная академия водного транспорта им. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачнго здійснює підготовку спеціалістів для морського та річкового транспорту України.