Высшие учебные заведения в городе Хмельницкий

Хмельницкая гуманитарно педагогическая академия

Хмельницкая гуманитарно педагогическая академия

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Заклад зазнав реформуючих процесів, що відбувалися в системі вітчизняної освіти. Сьогодні гуманітарно-педагогічна академія – один із провідних вузів Поділля. Він функціонує як чотириступеневий вищий педагогічний заклад I-IV рівнів акредитації.

Хмельницкий институт социальных технологий ВУЗ ОМУРаЧ «Украина»
Юридичний статус – територіально-відокремлений структурний підрозділ класичного Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», що відповідає потребам розвитку Подільського регіону та системи освіти України, забезпечує високий рівень мобільності студентів та викладачів.

Хмельницкий национальный университет

Хмельницкий национальный университет

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Хмельницький національний університет – найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів з багатьох галузей знань і проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий ІV рівень акредитації.

Хмельницкий университет управления и права

Хмельницкий университет управления и права

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Якісна та чесна освіта, великі перспективи в майбутньому та стабільність сьогодні – це ті основні орієнтири, які вже 20 років поспіль сповідує Хмельницький університет управління та права. Сучасний вищий навчальний заклад у своїй діяльності поєднує найновіші досягнення науки і традиції класичної вищої школи. Саме завдяки такому успішному поєднанню Хмельницький університет управління та права став найвідомішим осередком правничої та управлінської освіти і науки не лише в нашому регіоні, але й в Україні.

Хмельницкий университет экономики и предпринимательства
Університет здійснює підготовку фахівців на базі 9 або 11 класів, а також на базі дипломів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста. В університеті діє центр по підготовці до ЗНО.

Хмельницкий филиал Донецкого национального университета имени Васыля Стуса «Бизнес-инновационный центр «ДонНУ-Подолье»
Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» – структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса, який був створений у 2016 році шляхом реорганізації Державного підприємства «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації» (Наказ МОН України від 21.01.2016 р. №37). Сьогодні філія здійснює статутну і господарську діяльність на території Поділля з метою надання якісної та сучасної вищої освіти, задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних спеціалістах та наближення до місця проживання абітурієнтів.

Хмельницкий экономический университет

Хмельницкий экономический университет

Частный вуз, IV уровень аккредитации.
ПВНЗ “Хмельницький економічний університет” створено на базі Хмельницького приватного інституту бізнесу (ХПІБ), який засновано 21 травня 1992 року (рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради народних депутатів від 21.05.1992 р. №128-Д „Про реєстрацію Хмельницького приватного інституту бізнесу”) як навчальний заклад з новою освітньою спрямованістю, яка враховувала б сучасні ринково-економічні реалії. ХПІБ був першим приватним вищим навчальним закладом в м. Хмельницькому. У відповідності з рішенням загальних зборів трудового колективу 26 травня 2004 року (протокол №3) ХПІБ було перейменовано в Приватний вищий навчальний заклад “Хмельницький економічний університет” (ПВНЗ “ХЕУ”).