Высшие учебные заведения в Ивано-Франковске

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Ивано-Франковский национальный университет (тогда Станиславский государственный медицинский институт) основан 6 октября 1945 года. К тому времени в институте насчитывалось 395 студентов и 47 преподавателей, среди которых было лишь несколько докторов и кандидатов наук, функционировало 14 теоретических и 2 клинические кафедры. Уже через 10 лет в вузе стало 12 профессоров, докторов наук, а количество студентов превысило 1000 человек. В 1962 с переименованием города институт также переименовали в Ивано-Франковский государственный медицинский институт. С 1992 — медицинская академия. С 27 ноября 2008 — национальный университет. Начиная с 1945 года, подготовлено более 16000 врачей, 5 тысяч из них работают в Ивано-Франковской области. Состоянием на 2010 год университет на 39 месте среди лучших 200 вузов Украины.

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) — єдиний в Україні вищий навчальний заклад IV рівня акредитації нафтогазового профілю, багатофункціональний та розгалужений навчально-науково-виробничий комплекс, база Прикарпатської регіональної організації студентів та викладачів з довузівською та післядипломною підготовкою, в якому в 9 інститутах, 3 коледжах та фізико-технічному ліцеї, що входять до структури університету, навчається більше 10 тисяч студентів, в тому числі — до 590 іноземних студентів з 36 країн Європи, Азії та Африки.

Ивано-Франковский университет права им. Короля Даниила Галицкого
Університет Короля Данила – один із небагатьох вишів України, який постійно вдосконалюється, запроваджує нові технології та прямує до європейського освітнього рівня. Навчальний процес в університеті адаптований до вимог сучасного ринку праці для забезпечення розвитку інноваційного мислення в молоді та майбутнього працевлаштування.

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Государственный вуз, IV уровень аккредитации.
Проголошення незалежності України і розбудова національної державності створили принципово нові умови для розвитку всієї системи освіти, в тому числі й вищої, поставила перед педагогами і науковцями якісно нові завдання. Необхідно було створити для мешканців області можливості для здобуття ширшої, грунтовнішої освіти на рівні сучасних світових стандартів, забезпечити яку міг лише класичний університет. Саме тому за ініціативою і проханням колективу навчального закладу 26 серпня 1992 р. Перший Президент України Леонід Кравчук підписав Указ про створення на базі Івано-Франківського державного педагогічного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. На той час навчальний заклад за своїм науковим потенціалом давно вийшов на одне з провідних місць серед педагогічних закладів України. На його 36 кафедрах навчально-виховну та науково-дослідну роботу здійснювали 240 штатних викладачів, серед яких налічувалося 20 докторів, професорів, 181 кандидат наук, доцент. Значна частина з них і до цього вже працювала на рівні університетських стандартів, забезпечувала значно глибші знання, ніж того вимагав педінститут. Студентський колектив університету складали 3950 студентів стаціонару і 2400 заочного відділення. Розвиток навчального закладу в статусі університету набрав неабияких обертів. Вже у 1994 р. в університеті створено відділ регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, а через два роки — Науково-дослідницький інститут українознавства. У 1999 р. почали працювати Фізико-хімічний інститут, інститут та педагогічний коледж у місті Коломиї.

Учебно-консультационный центр Национального транспортного университета в г. Ивано-Франковске
Навчальний процес за напрямами підготовки ”Транспортні технології (за видами транспорту)” і «Економіка підприємства» на базі НКЦ НТУ в м. Івано-Франківську організовано таким чином, щоб забезпечити відповідність змісту і якості навчання вимогам, які закладені в державному та галузевому стандартах вищої освіти підготовки спеціалістів і, зокрема, освітньо-кваліфікаційних характеристиках, освітньо-професійних програмах, а також їх варіативних компонентах НТУ, затверджених Вченою радою НТУ.

Галицкая академия

Частный вуз, III уровень аккредитации.
Академія є повноправним членом групи компанії "Фінеско", яка налічує 10 фірм, кожна з яких має філії і дочірні підприємства в багатьох регіонах України. "Фінеско" - це унікальна система, яка охоплює практично всі сфери інтелектуального бізнесу: аудиторні послуги, фінансовий та податковий консалтинг, експертна оцінка нерухомості та бізнесу, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, розробка та експертиза бізнес-планів і установчих документів, проведення маркетингових і соціальних досліджень, комісійна та комерційна діяльність з цінними паперами, страхування, кредитування, працевлаштування з вищою освітою. Частина випусників академії будуть працевлаштовані на фірмах групи "Фінеско" або з їх допомогою в інших місцях.